Умно решение за постоянно заключване на работни станции