Добавете таймер за изключване към вентилатора на вашата баня