Извито електрическо поле обяснява излъчването на антената