Изграждане на автоматизирана система за насочване на лазерни кули