Цветните телевизионни излъчвания са най-новият трик на ESP8266