ColorHug: Напълно ценен, напълно отворен инструмент за калибриране на цвета