Директно изпълнение на парчета памет: Функционални указатели в С