Електроника Workbench върви вертикално с монтиране на Pegboard