Функционален генератор HP3314A в режим на почистване