Нисовотовата бобина от Tesla използва реле вместо искрови пропуски