Нов живот за стари Nintendo ръчни устройства с ESP32