Превозното средство извън пътя има шест колела и мощност на течността