Отворен завършен въглероден влакнест прът завършва