Ретротехника: Говорещият часовник изчезва безшумно