Преглед: Радиопредавател, дефиниран със софтуер за LimeSDR Mini