Роботът позволява на отдалечените колеги да се наслаждават на Office Shenanigans