Докерът на Star Trek телефон може да бъде също така от нощната стойка на Picard