Студентите изграждат електромагнитна стойка за изпускане на яйца