Използване на PoE с Raspberry Pi 3 за около два долара