Гледане на наблюдателите: състоянието на космическия надзор